Nga burimi,

dorën tënde

Nga burimi, në dorën tënde

Uji është jetë, ndërsa uji i pastër shëndet. Me burim në Gmicë të Anamoravës, në malet e mbuluara me dru ahu e larg vendbanimeve, uji “Crystal” është i pastër si vet emri.
CRYSTAL WATER MAIN

Burimi i ujit kristal gjendet larg vendbanimeve, në lartësi mbi 1100 metra në malet e mbuluara me dru ahu. Pozita gjeografike i mundëson kësaj zone të ketë kapacitet të madh ujorë e ndërsa flora dhe fauna e zonës, mundësojnë që uji crystal të jetë i gatshëm për paketim në formë 100% natyrale dhe pa shtesa. Sipas analizave uji Crystal renditet si ujë i kualitetit  A+.

Kationet

Kalciumi (Ca 2+)

14.2


Magnezi (Mg 2+)

4.04


Natriumi Na.

6.7


Kaliumi K.

1.45

Anionet

Bikarbonatet HCO3

48.8


Sulfatet (SO4 2-)

 9.6


Kloruret. Cl-

3.2


Nitratet NO3

2.0Na ndiqni në rrjetet sociale